Skip to main content

Гонотоксин

(Гоно- + токсин) ендотоксином гонореје, изазивају људске инфламаторне процесе и уобичајени феномени интоксикације.

1. Мала медицинска енциклопедија. - М .: Медицинска енциклопедија. 1991-96 2. Прва помоћ. - М .: Велика руска енциклопедија. 1994. 3. Енциклопедијски речник медицинских израза. - М .: Совјетска енциклопедија. 1982-1984