Skip to main content

Тетано-

(Гм тетанос конвулзиво напона тетануса; лат. . тетанус тетанус) компонента композитних речи које значе "који се односе на тетануса."

1. Мала медицинска енциклопедија. - М .: Медицинска енциклопедија. 1991-96 2. Прва помоћ. - М .: Велика руска енциклопедија. 1994. 3. Енциклопедијски речник медицинских израза. - М .: Совјетска енциклопедија. 1982-1984