Skip to main content

Неоптелем ИИ, краљ Молоссианс - То ... Вхат Неоптелем ИИ, краља Молоссианс? 2020

Краљ Молоссианс (Епир) рода Пирридов, који је владао у 361 пне Сон Алцетас сам. Отац Александра И и Олимпијаде, мајка Александра Великог.

Сви монархови света. - Академик. 2009.