Skip to main content

Геохемијска провинциа

земљишта, карактерише повећаним или смањеним садржајем камења, земљишта воде и један или више хемијских елемената који могу узроковати појаву ендемске геохемијских.

1. Мала медицинска енциклопедија. - М .: Медицинска енциклопедија. 1991-96 2. Прва помоћ. - М .: Велика руска енциклопедија. 1994. 3. Енциклопедијски речник медицинских израза. - М .: Совјетска енциклопедија. 1982-1984