Skip to main content

Бруцелоза еритема

(еритхема бруцеллосум) велика срчана еритема, која се јавља код бруцелозе и брзо нестаје; разноврсност бруцелида.

1. Мала медицинска енциклопедија. - М .: Медицинска енциклопедија. 1991-96 2. Прва помоћ. - М .: Велика руска енциклопедија. 1994. 3. Енциклопедијски речник медицинских израза. - М .: Совјетска енциклопедија. 1982-1984