Skip to main content

Буг

сукоб процеса ексцитације и инхибиције у ц. н. са. , што доводи до раздвајања виших нервних активности.

1. Мала медицинска енциклопедија. - М .: Медицинска енциклопедија. 1991-96 2. Прва помоћ. - М .: Велика руска енциклопедија. 1994. 3. Енциклопедијски речник медицинских израза. - М .: Совјетска енциклопедија. 1982-1984