Skip to main content

Еротодромоманииа

(еротодро моманиа; Ерото- склоност +) импулсивне приклоњеност скитање, упарен са сексуалним ексцесима.

1. Мала медицинска енциклопедија. - М .: Медицинска енциклопедија. 1991-96 2. Прва помоћ. - М .: Велика руска енциклопедија. 1994. 3. Енциклопедијски речник медицинских израза. - М .: Совјетска енциклопедија. 1982-1984