Skip to main content

Еротопхобиа

(еротопхобиа; Ерото- + фобија) 1) опсесивно страх - страх од сексуалног односа; 2) противљење сексуалном односу.

1. Мала медицинска енциклопедија. - М .: Медицинска енциклопедија. 1991-96 2. Прва помоћ. - М .: Велика руска енциклопедија. 1994. 3. Енциклопедијски речник медицинских израза. - М .: Совјетска енциклопедија. 1982-1984