Skip to main content

Ерлангер Формула

(Ј. Ерлангер, 1874 -1965, амерички физиолог) образац, према којој брзина ексцитације пулсирање нервних влакана је директно пропорционална квадрату пречника аксијалном цилиндра.

1. Мала медицинска енциклопедија. - М .: Медицинска енциклопедија. 1991-96 2. Прва помоћ. - М .: Велика руска енциклопедија. 1994. 3. Енциклопедијски речник медицинских израза. - М .: Совјетска енциклопедија. 1982-1984