Skip to main content

Ерлангер - Блекман феномен

(. Ј Ерлангер, 1874-1965, амерички физиолог; Блацкман) електрокардиографски појава понекад опажен са комплетним АВ блоком и који се састоји од скраћивањем интервала П - Р , ако се она налази у опсегу од КРС . 1. Мала медицинска енциклопедија. - М .: Медицинска енциклопедија. 1991-96 2. Прва помоћ. - М .: Велика руска енциклопедија. 1994. 3. Енциклопедијски речник медицинских израза. - М .: Совјетска енциклопедија. 1982-1984