Skip to main content

Ерлацхер мишића неуротизам

(ПЈ Ерлацхер, стр. 1886, аустријски ортопедска) трансплантација мишића језичком на ноге здраве мишића на парализована поред обнови функцију другог због формирања нервног анастомоза. 1. Мала медицинска енциклопедија. - М .: Медицинска енциклопедија. 1991-96 2. Прва помоћ. - М .: Велика руска енциклопедија. 1994. 3. Енциклопедијски речник медицинских израза. - М .: Совјетска енциклопедија. 1982-1984