Skip to main content

Ергоспирометри

( Ергодиц + лат. спиро диши + Гр. меру метрео, одредити) метод истраживања спољног дисања мерено минута обиму плућне вентилације и потрошње кисеоника у дозиране физичким оптерећењем.

1. Мала медицинска енциклопедија. - М .: Медицинска енциклопедија. 1991-96 2. Прва помоћ. - М .: Велика руска енциклопедија. 1994. 3. Енциклопедијски речник медицинских израза. - М .: Совјетска енциклопедија. 1982-1984