Skip to main content

Ергометар

(Гк + Ергодиц метрео мери, да се одреди.) уређај за мерење или дозирање Хуман механички рад током одређених покрета оптерећење .; користи се у физиологији рада и спортске медицине. Ергометар бицикл - видети ергометра .. Гравитациони ергометар је Е. Којим се мери или измерене рад потрошена у превазилажењу тежине подигнутог терета. Ергометар је инерцијалан - Е. , помоћу којих се мери радни однос на ротацију тела одређене масе или дозирање.

1. Мала медицинска енциклопедија. - М .: Медицинска енциклопедија. 1991-96 2. Прва помоћ. - М .: Велика руска енциклопедија. 1994. 3. Енциклопедијски речник медицинских израза. - М .: Совјетска енциклопедија. 1982-1984