Skip to main content

Ерго-

(грчки. Ергон рада, посао, акција, активност) саставни део сложених речи, што значи "везано за рад, акције, активности".

1. Мала медицинска енциклопедија. - М .: Медицинска енциклопедија. 1991-96 2. Прва помоћ. - М .: Велика руска енциклопедија. 1994. 3. Енциклопедијски речник медицинских израза. - М .: Совјетска енциклопедија. 1982-1984