Skip to main content

Еремопхобиа

(Еремопхобиа Грк еремос пустиња + фобија.) (Еремопхобиа;. Грк еремос пустиња + фобија) опсесивно страх - страх од ненасељена места или усамљеност.

1. Мала медицинска енциклопедија. - М .: Медицинска енциклопедија. 1991-96 2. Прва помоћ. - М .: Велика руска енциклопедија. 1994. 3. Енциклопедијски речник медицинских израза. - М .: Совјетска енциклопедија. 1982-1984