Skip to main content

Ердхеим - Стумме метод

(Ј Ердхеим, 1874-1937, аустријски патолог .; Стумме) метод бојења базофила хипофизе резортсинфуксином обећање прокраски алуминозни кармин.

1. Мала медицинска енциклопедија. - М .: Медицинска енциклопедија. 1991-96 2. Прва помоћ. - М .: Велика руска енциклопедија. 1994. 3. Енциклопедијски речник медицинских израза. - М .: Совјетска енциклопедија. 1982-1984