Skip to main content

Бенинетти метод

(Бенигнетти) поступак бојења бактеријска флагела загревање смеше лека са воденим растворима цинк сулфата, танина, стипсе и засићеног алкохола раствора гентиан виолет; тела бактерија су обојена у тамној љубичастој боји, флагелла - у светло љубичастој боји.

1. Мала медицинска енциклопедија. - М .: Медицинска енциклопедија. 1991-96 2. Прва помоћ. - М .: Велика руска енциклопедија. 1994. 3. Енциклопедијски речник медицинских израза. - М .: Совјетска енциклопедија. 1982-1984