Skip to main content

АМИНТА иИ

Македонски краљ у 393-392. Син Филипов син, унук Александра и. Аминта је преузео власт након АЕРОП-а ИИ. Али убрзо га је убио Елимеан принц Дерда и прошао престол сину Аеропа Паусаниус (Дроисен: 1, 1, 2).

Сви монархови света. - Академик. 2009.