Skip to main content

Атсеталфосфатиди

(син плазмалоген.) Група фосфатиди (липиди), које укључују остатак високог алдехида масних киселина; су широко заступљени у ћелијама различитих органа и ткива, нарочито у мозгу.

1. Мала медицинска енциклопедија. - М .: Медицинска енциклопедија. 1991-96 2. Прва помоћ. - М .: Велика руска енциклопедија. 1994. 3. Енциклопедијски речник медицинских израза. - М .: Совјетска енциклопедија. 1982-1984