Skip to main content

Хемангиом ратсемознаиа

(хемангиом рацемосум; син :. ангиом разгранати, ратсемознаиа ангиом, хемангиом тсирзоиднаиа) аномалија ангиогенезе: тумор Цонгломерате замршена, дебелих зидова посуде.

1. Мала медицинска енциклопедија. - М .: Медицинска енциклопедија. 1991-96 2. Прва помоћ. - М .: Велика руска енциклопедија. 1994. 3. Енциклопедијски речник медицинских израза. - М .: Совјетска енциклопедија. 1982-1984